Ga naar de inhoud

Hulp in jouw regio

Ook meedoen in jouw regio? Vind hier meer informatie.

Heb ik een onrustige baby?
Veel gestelde vragen over huilbaby

Ontwikkeling netwerkzorg

Om de zorg voor gezinnen met onrustige baby’s te verbeteren rolt IMH Nederland samenwerking via netwerkzorg uit. Met ondersteuning van ZonMw heeft IMH Nederland een draaiboek en kwaliteitscriteria beschreven voor goede netwerkzorg van onrustige baby’s. We zijn in de regio Twente gestart vanuit een pilot en inmiddels is de netwerkzorg in Nederland aan het uitbreiden.

Wil jij weten bij wie je terecht kan, maar staat jouw regio er niet tussen? Stuur dan een mailtje naar matchen@imhnederland.nl en we brengen je in contact met een IMH-team of een onrustige babypoli in jouw regio. 

Wie denkt er met je mee?

Ouders met een onrustige baby geven vaak aan dat er zoveel verschillende mensen zijn die adviezen geven. Dat zorgt voor verwarring en onzekerheid. Misschien herken je dat wel.

Een vast aanspreekpunt wordt daarbij gemist. Daarom rolt IMH Nederland netwerkzorg uit. In een netwerk werken verschillende professionals samen om ouders en baby goed te ondersteunen. Het netwerk werkt samen met de verwijzer en medisch specialisten, zodat er altijd iemand is door wie jij goed geholpen wordt.

Bij wie moet ik zijn met een huilbaby

Waar start je met je vragen?

Op het consultatiebureau hebben de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts veel ervaring met de ontwikkeling van jonge baby’s. Het ligt voor de hand om daar te starten met je vraag. Je hoeft niet te wachten tot een volgende afspraak, je kan ze ook tussendoor bereiken. Als het consultatiebureau inschat dat er meer ondersteuning nodig is, zorgen zij voor een verwijzing. Op die manier wordt de zorg voor jullie gezin vaak ook vergoed. 

Het kan prettiger voor je zijn om naar de huisarts te gaan. Want ook daar kan je terecht voor je vragen over de onrust van je baby. Net als op het consultatiebureau kan de huisarts met je meedenken over de oorzaak van het huilen en zorgen voor een goede verwijzing. 

Een betrouwbaar zorgnetwerk om jullie heen

De onrust van een baby en het vele huilen kan verschillende oorzaken hebben. Daarom is er niet één behandeling die een oplossing biedt voor alle vragen over huilen. Dat betekent dat er dus samen met jullie in beeld moet worden gebracht, wat mogelijk de oorzaak is bij jullie baby en welke hulp past bij jullie gezin. 

Vaak wordt er eerst gekeken of er een lichamelijke oorzaak is, zoals allergie of te weinig slaap. Het is daarom belangrijk dat een jeugdarts, huisarts of kinderarts met jullie meekijkt. Daarna kan er een plan gemaakt worden om de onrust en het huilen te verminderen. Bij dat plan zijn vaak meerdere professionals betrokken. 

Welke specialisten zitten er in een netwerk? 

Het netwerk maakt een verbinding tussen laagdrempelige hulp en specialistische zorg. Zo wordt hulp op maat geboden. We vinden het belangrijk dat elke netwerk een mix aan professionals heeft die zich gespecialiseerd hebben op de zorg aan onrustige baby’s. Elke professional in dit netwerk is dus opgeleid om jullie te helpen.

Aan elk netwerk is een ziekenhuis verbonden, zodat lichamelijke oorzaken in beeld worden gebracht. Daarnaast zijn er altijd een kinderfysiotherapeut, een pré-verbaal logopedist en een gezinsbehandelaar betrokken. Zij hebben contact met andere belangrijke professionals, die indien nodig ook meedenken, zoals een lactatiekundige of een gemeente-regisseur. 

Zou jij ons willen helpen?

Help ons dan met invullen van onze effect meting

We krijgen graag inzicht in wat ouders en professionals willen en of we hier voldoende op aansluiten. 
Wil jij dus meehelpen? Klik op onderstaande button om een aantal vragen in te vullen. Dit kost slechts maximaal 5 minuten.