Ga naar de inhoud

Disclaimer

Disclaimer

De makers van “help, mijn baby huilt” is het team van IMH Nederland. In deze disclaimer wordt dan ook gesproken van IMH Nederland. Op het gebruik van de website van “help, mijn baby huilt” zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht gebruik te hebben gemaakt van onderstaande voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

IMH Nederland streeft erna juiste en actuele informatie op de website “help, mijn baby huilt” te plaatsen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid  samengesteld is, kan het zijn dat informatie niet volledig is. Geef gerust feedback door contact met ons op te nemen. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanger van persoonlijk (zorg)advies voor uw gezin of uw kind(eren). Neem bij twijfel dan ook altijd contact op met uw huisarts, jeugdarts of andere behandelaar.

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. IMH Nederland aanvaardt geen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle teksten op de website van “help mijn baby huilt” zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendommen. We vinden het erg leuk als je informatie op de website wil delen, maar we willen dan vooraf wel met je overleggen hoe je gebruikt maakt van de getoonde content of welke delen je daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen gaat gebruiken. Foto’s op de website zijn of in eigendom van IMH Nederland of afkomstig van Pixabay.com, Pexels.com of Unplash.com

Samenwerking

Met zorg kiezen we samenwerkingspartners of bedrijven. Indien je merkt dat personen, producten of organisaties die op de website benoemd worden niet de kwaliteit hebben die je verwacht laat het ons gerust weten zodat wij daar actie op uit kunnen zetten. Wij worden niet gesponsord door bedrijven. Op die manier proberen we onafhankelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene voorwaarden en klachten

We vinden het belangrijk om in de samenwerking duidelijke afspraken te hebben. De afspraken die wij maken m.b.t. onze dienstverlening staan in de Algemene Voorwaarden van IMH Nederland. Indien je niet tevreden bent over de kwaliteit die wij geleverd hebben, vinden we dit erg vervelend voor je. We horen dit dan ook graag van je, zodat we kunnen zoeken naar een passend alternatief. Meer informatie over onze klachtenafhandeling vind je in de klachtenprocedure van IMH Nederland.

Persoonsgegevens

IMH Nederland vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoons – en bedrijfsinformatie informatie uit consultatie, advies, aanmelding, administratie, scholing of overige diensten. In onze privacyverkalaring staat hoe we toezicht houden op persoonsgegevens en in de Algemene Voorwaarden staat hoe we omgaan met geheimhoudingsplicht en auteursrecht.

Zou jij ons willen helpen?

Help ons dan met invullen van onze effect meting

We krijgen graag inzicht in wat ouders en professionals willen en of we hier voldoende op aansluiten. 
Wil jij dus meehelpen? Klik op onderstaande button om een aantal vragen in te vullen. Dit kost slechts maximaal 5 minuten.