Ga naar de inhoud

Aanmelden als professional

Ons doel is om ouders met een onrustige baby, zo laagdrempelig, adequaat en snel mogelijk te helpen. Het aanbod voor ouders willen we graag in elke regio van Nederland beschikbaar en goed vindbaar hebben. Daarom zijn we vanuit IMH Nederland in 2022 begonnen met het platform “Help, mijn baby huilt”.

Op dit platform staan professionals die werken vanuit de Infant (and Early Childhood) Mental Health-visie. Daarnaast zijn zij getraind in het werken met gezinnen met een onrustige baby en werken zij samen met andere professionals. Wil je ook meedoen, kijk dan welke kwaliteitscriteria wij van je vragen. 

Op zoek naar hulp?

Zoek in jouw regio

pakket leren & netwerken

Netwerkzorg is een manier waarop je zorg en ondersteuning kan organiseren voor gezinnen die een hulpvraag hebben. Deze manier van samenwerken biedt veel kansen, omdat het professionals ondersteunt om klantgericht te denken en te reflecteren en bij te sturen op het aanbod dat we in Nederland bieden. 

Door elkaar en elkaars werkvelden te kennen, zien wij dat ouders beter geholpen worden. Goede samenwerking vraagt echter wel om ontwikkeltijd en daar willen we professionals graag in faciliteren. Daarnaast vraagt vraagt het om kennis en tools om die ondersteuning op een andere manier te organiseren waarbij het gezin centraal staat.Onze systemen zorgen er voor dat jij als zorgprofessional bezig kunt blijven met daar waar het om gaat: de zorg voor het gezin. Terwijl je ondertussen handreikingen krijgt om je deskundigheid te bevorderen en je samenwerking vorm te geven. Want het wiel hoeft tenslotte niet in iedere regio opnieuw uitgevonden te worden. We kunnen leren van elkaar en ervoor zorgen dat in elke regio IMH netwerkzorg op een goede manier ingebed wordt.

Belangrijke uitgangspunten bij de netwerkzorg die wij organiseren zijn:

Professional netwerkzorg onrustige baby
"Verandering van samenwerking is nodig om ouders veel sneller de juiste hulp te bieden. We zien ouders met hun onrustige baby die soms maanden zoeken naar de goede ondersteuning. Dat moet beter!"
Ellen van der Kroft
Samenwerking professionals onrustige baby

aanmelden pakket leren & netwerken

Wil je ouders met een onrustige baby beter helpen en wil je gevonden worden op “Help, mijn baby huilt”?

Om deel te nemen aan een regionaal netwerk of vindbaar te zijn op onze IMH kaart, stellen wij verschillende kwaliteitseisen: 

Wie zijn wij?

Ook benieuwd wie er achter de website zit van “Help, mijn baby huilt.nl”? Lees hier meer over ons team.

Zou jij ons willen helpen?

Help ons dan met invullen van onze effect meting

We krijgen graag inzicht in wat ouders en professionals willen en of we hier voldoende op aansluiten. 
Wil jij dus meehelpen? Klik op onderstaande button om een aantal vragen in te vullen. Dit kost slechts maximaal 5 minuten.